image

Angielski Dla Dzieci 7-9 lat

Dla ciekawych świata, żyjących w świecie marzeń najmłodszych Słuchaczy w wieku od 7 lat w naszej ofercie znajdują się kursy ENGLISH for KIDS na trzech poziomach nauczania.

Informacje szczegółowe o ofercie

image

Angielski Dla Dzieci 10-11 lat

Dzieciom starszym, w wieku od 10 do 11 lat, oferujemy kursy językowe ENGLISH for JUNIORS na kolejnych dwóch poziomach zaawansowania. Tematyka zajęć wiąże się z tym, co bliskie dziecku. Słuchacze poznają słownictwo dotyczące rodziny, domu, kolorów, jedzenia itp.. Uczą się mówić o czynnościach codziennych, między innymi o tym, co posiadają i co lubią.

Informacje szczegółowe o ofercie

image

Angielski Dla Nastolatków

Program kursów ma charakter wieloletni, a jego celem jest osiągnięcie przez Słuchaczy samodzielności w posługiwaniu się językiem angielskim. Przy odpowiednim zaangażowaniu ze strony Słuchacza, cykl nauki pozwala osiągnąć sukces na egzaminie gimnazjalnym, maturalnym oraz podczas międzynarodowego egzaminu FCE.

Informacje szczegółowe o ofercie

image

Angielski Dla Dorosłych

Program kursów English for Students & Adults skupia się w szczególny sposób na umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Doskonalenie umiejętności mówienia odbywa się poprzez zintegrowanie jej z czytaniem, słuchaniem, nauką słownictwa i gramatyki. Dodatkowo raz w miesiącu każda z grup uczestniczy w ramach kursu w zajęciach całkowicie poświęconych mówieniu Speaking Class.

Informacje szczegółowe o ofercie

Welcome Change

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Dziennik elektroniczny

image

Informacja telefoniczna

image