Start O Szkole Etapy Nauki Etapy Nauki dla Dzieci i Młodzieży

Etapy Nauki dla Dzieci i Młodzieży

Etap 1 zaplanowany z myślą o dzieciach młodszych w wieku od 7 do 9 lat obejmuje trzy lata nauki. Jest to etap wstępny w ramach którego dzieci oswajają się z nowym językiem. Ponieważ siedmiolatki w większości nie potrafią czytać, a dzieci nieco starsze niedawno nabyły te umiejętności, zajęcia nastawione są na nauczanie przez zabawę. Dzieci śpiewając, rozwiązując zagadki, rysując uczą się najefektywniej. Po zakończeniu nauki na tym etapie dzieci gotowe są do rozwijania swojej znajomości języka na etapie 2. Mogą również spróbować swoich sił zdając egzamin międzynarodowy Starters przeznaczony dla młodszych dzieci.

Etap 2 dziecięcy obejmuje dwa lata. Ma on charakter poważniejszej nauki nadal urozmaicanej różnorodnością technik i ćwiczeń z elementami zabaw, które mają motywować do dalszych postępów. Nadrzędnym celem do osiągnięcia w ramach tego etapu jest wstępna nauka mówienia i rozumienia w języku angielskim. Etapy zaplanowane dla dzieci i młodzieży są częścią wieloletniego programu nauczania, mającego na celu doprowadzenie dziecka do poziomu zaawansowanej znajomości języka obcego w starszych klasach. Zajęcia na tym etapie wydłużamy do 60 minut. Po ukończeniu etapu 2 w zależności od postępów dzieci mogą rozważyć podejście do egzaminu Movers.

Etap 3 dla nastoletnich słuchaczy obejmuje kolejne trzy lata nauki. Jest kontynuacją programu zapoczątkowanego na drugim etapie. Jednak od tego momentu zajęcia prowadzone są podczas jeszcze dłuższych zajęć trwających 75 minut, na co pozwalają zarówno nabyte do teraz umiejętności oraz większe możliwości uczenia się słuchaczy w tym wieku. Kończąc poziom 6 mogą rozważyć podejście do egzaminu KET for Schools, a po zakończeniu poziomu 8 egzaminu PET for Schools.

Etap 4 jest przeznaczony dla młodzieży w wieku ok. 15-18 lat. Jest rozwinięciem poziomu samodzielności w posługiwaniu się językiem. Program dwóch pierwszych lat doprowadza słuchaczy stopniowo do osiągnięcia poziomu B2, który pozwala z sukcesem zdać maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Po ukończeniu poziomu 10 namawiamy do rozważenia podejścia do egzaminu FCE for Schools. Pozytywnemu wynikowi tego egzaminu na pewno przysłuży się zaliczenie specjalnego kursu przygotowującego PRE-FCE EXAM for Schools. Kończąc ten etap słuchacze są już młodymi dorosłymi. Możliwość dalszego rozwoju możliwa jest w ramach kursów dla dorosłych począwszy od etapu 3.

 

Standardy w ALASKA SCHOOL

Program Nauczania
Organizacja nauki w Alaska School oparta jest na systemie kształcenia obejmującym wieloletni program nauczania, który doprowadzić ma słuchacza do poziomu biegłości językowej. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy poznawania języka.

Odpowiednia Kwalifikacja Na Poziom Zaawansowania
Kwalifikacja na dany poziom zaawansowania językowego odbywa się na podstawie testu gramatyczno - leksykalnego oraz na podstawie rozmowy (w przypadku dzieci tylko na podstawie rozmowy). Oba te narzędzia pozwalają nam przydzielić słuchaczy do takiej grupy, w której będą optymalnie wykorzystywać posiadane już umiejętności językowe oraz systematycznie je rozwijać.

Doradca Metodyczny i Nauczyciele
Nad procesem dydaktycznym czuwa doradca metodyczny, który regularnie hospituje zajęcia, nadzoruje realizację programów nauczania oraz dobór pomocy naukowych, prowadzi również konsultacje dla uczniów i lektorów.
Program wszystkich kursów opracowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli - magistrowie lub licencjaci filologii angielskiej.

E-dziennik
Do dyspozycji wszystkich słuchaczy oraz rodziców słuchaczy małoletnich są osobiste konta na platformie dziennika elektronicznego, co daje łatwy dostęp do najważniejszych informacji o przeprowadzonych zajęciach, zadaniach domowych, testach itp.

Testy
W trakcie kursów Słuchacze naszej szkoły mają możliwość systematycznego sprawdzania swoich osiągnięć przy pomocy testów podsumowujących każdy większy fragment przerobionego materiału. Systematyczne monitorowanie stopnia opanowania nauczanych treści pozwala wychwycić ewentualne braki i natychmiast je uzupełniać.

image

Raporty
W połowie i pod koniec naszych kursów Słuchacze otrzymują raport o wynikach nauki i zalecenia nauczyciela do dalszej pracy. Natomiast na ostatnich zajęciach otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

 

Ankiety
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu nauczania przeprowadzamy w naszej szkole od kilku lat anonimowe ankiety wśród słuchaczy. Ankiety pozwalają Słuchaczom wyrazić swój stopień satysfakcji z zajęć, a dla nas są cennym materiałem do przeprowadzenia analizy oczekiwań naszych Słuchaczy.

Informacja telefoniczna

image