Start O Szkole Formy Zajęć Zajęcia Grupowe

Zajęcia Grupowe

Organizację zajęć w Alaska School podporządkowujemy Słuchaczom w taki sposób, by nauka języka była efektywna, ale i jak najmniej stresująca. Dbamy o to, aby grupy nie były zbyt liczne. Nasza oferta obejmuje dwie formy zajęć grupowych: Comfort oraz Comfort Plus.

Grupy COMFORT
Zajęcia w tej formie organizacyjnej odbywają się w grupach od 5 do maksymalnie 10 osób. Jest to najbardziej powszechna forma uczestniczenia w kursach. Przy zachowaniu dobrej organizacji pracy ze strony nauczyciela oraz sumiennej pracy słuchacza jest nie mniej skuteczna od zajęć w grupach Comfort Plus. Jej olbrzymią zaletą jest najniższa z opłat za naukę w naszej szkole.

Ceny uwidocznione w naszym cenniku dotyczą właśnie tej formy organizacyjnej.

 

Grupy COMFORT PLUS
Mając na uwadze indywidualne potrzeby naszych słuchaczy oferujemy również zajęcia w bardzo małych grupach, liczących od 3 do 4 osób. Praca w ramach takiej formy organizacyjnej pozwala na osiągnięcie większego komfortu, zwiększenie efektywności nauki i stworzenie przyjaznej atmosfery. Zajęcia Comfort Plus charakteryzują się również większą elastycznością jeśli chodzi o ustalanie terminu zajęć.

Cennik za zajęcia w grupach Comfort Plus dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Zajęcia Indywidualne

Alaska School organizuje również zajęcia indywidualne, skierowane do osób, którym tempo pracy nie pozwala na regularne uczestnictwo w zajęciach grupowych. Jak również do słuchaczy, którzy mają określone cele językowe, nie mieszczące się w ramach ogólnego kursu językowego.

Zajęcia 'ONE-to-ONE'
Zajęcia indywidualne typu 'ONE-to-ONE' to jeden z najszybszych i najbardziej efektywnych sposobów na podniesienie umiejętności językowych, a w szczególności umiejętności mówienia. Indywidualny kontakt z nauczycielem zmusza bowiem słuchacza do wypowiadania się w języku obcym. Ten rodzaj kursu gwarantuje również możliwość nauki tego, czym słuchacz najbardziej się interesuje.

image

Tę formę zajęć można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego. Intensywność kursu, jak i harmonogram pracy ustalamy ze słuchaczem. Program dostosowujemy do specyficznych wymagań takich jak konwersacje, przygotowanie do egzaminu/matury, powtórzenie określonej partii materiału, nadrabianie zaległości, itp.

Cennik za zajęcia indywidualne typu 'ONE-to-ONE' dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Etapy Nauki - Krok po Kroku

Etapy Nauki - Krok po Kroku