Start Oferta kursów Kursy Dla Dorosłych

Angielski dla Dorosłych

imageKursy dla studentów i dorosłych ENGLISH for STUDENTS & ADULTS organizowane są na 10 poziomach zaawansowania językowego od początkującego do biegłego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 minut.

Opcjonalnie oferowany jest również kurs ENGLISH STARTER for ADULTS, przeznaczony dla osób dorosłych, które jeszcze nie miały żadnego kontaktu z językiem angielskim i z tego powodu cechuje je brak wiary w swoje możliwości językowe. Kurs prowadzony jest również od października. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 minut. Po ukończeniu tego kursu słuchacze mogą kontynuować naukę na poziomie Elementary.

Program kursów skupia się w szczególny sposób na umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Doskonalenie umiejętności mówienia odbywa się poprzez zintegrowanie jej z czytaniem, słuchaniem, nauką słownictwa i gramatyki. Dodatkowo raz w miesiącu każda z grup uczestniczy w ramach kursu w zajęciach całkowicie poświęconych mówieniu Speaking Class.

imageZajęcia te skupiają się na poszerzeniu repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego (np. załatwianie spraw na poczcie, w banku, na lotnisku, w różnego rodzaju sklepach, na stacji kolejowym, w hotelu, w aptece, u lekarza i w biurze podróży, etc.)

Od słuchaczy oczekujemy zaangażowania w zajęcia oraz, dla lepszych rezultatów, dodatkowo pracy w domu. Każdy kurs prowadzony jest na podstawie precyzyjnie opracowanego programu nauczania - każdy słuchacz wie, czego się będzie uczył i jakie zrobi postępy.

Struktura Kursów dla Dorosłych (poziom początkujący)

Rodzaj Kursu  
ogólny  
Czas Trwania Kursu  
październik - czerwiec  
System Zajęć w Tygodniu  
2 x 75 min.  
Ilość Zajęć na Kursie  
60 x 75 min.  
Ekwiwalent Tradycyjnych Lekcji 45-min  
100 lekcji  
Terminy Zajęć  
pon, wt, śr, czw, pt  
Godziny Zajęć  
popołudniowe  
Liczebność Grupy  
min. 5 osób - maks. 10 osób  
Poziomy Zaawansowania  
Beginner
Etapy Nauki
Etap 1  
Wskaźniki Rady Europy  
A1  

W Cenie Kursu

 


 • zajęcia dydaktyczne
 • Alaskowa-Fiszkoteka - dodatkowe narzędzie do utrwalania słówek na smartfonie lub komputerze
 • konto  z dostępem do E-dziennika
 • podręcznik oraz iTutor DVD-ROM, który pomaga w odrabianiu prac domowych; wszystkie materiały zebrane w jednym miejscu sprawiają, że nauka w domu staje się łatwiejsza; dostępne są także komponenty na urządzenia mobilne *
 • zeszyt ćwiczeń oraz iChecker, który umożliwia słuchaczom samodzielną ocenę postępów, komponent zawiera nagrania do zeszytu ćwiczeń, testy oraz Study Link do sekcji gramatycznych w podręczniku *
 • wiele materiałów dodatkowych specjalnie przygotowanych przez nauczycieli na zajęcia
 • prawo do korzystania z biblioteczki lektur i pomocy dydaktycznych
 • testy kontrolne podczas kursu
 • raport o postępach w nauce (na koniec kursu)
 • certyfikat ukończenia kursu

* 50% zniżki dla Słuchaczy, którzy dokonają zapisu w okresie promocyjnym (szczegóły w dziale Promocje)

Struktura Kursów dla Studentów i Dorosłych

Rodzaj Kursu  
ogólny  
Czas Trwania Kursu  
październik - czerwiec  
System Zajęć w Tygodniu  
2 x 75 min.  
Ilość Zajęć na Kursie  
60 x 75 min.  
Ekwiwalent Tradycyjnych Lekcji 45-min  
100 lekcji  
Terminy Zajęć  
pon, wt, śr, czw, pt  
Godziny Zajęć  
popołudniowe  
Liczebność Grupy  
min. 5 osób - maks. 10 osób  
Poziomy Zaawansowania  
Elementary - Proficiency
Etapy Nauki
Etap 1, Etap 2, Etap 3  
Wskaźniki Rady Europy  
A1, A2, B1, B2, C1, C2  

W Cenie Kursu

 


 • zajęcia dydaktyczne
 • Alaskowa-Fiszkoteka - dodatkowe narzędzie do utrwalania słówek na smartfonie lub komputerze
 • konto  z dostępem do E-dziennika
 • podręcznik* oraz iTutor DVD-ROM, który pomaga w odrabianiu prac domowych; wszystkie materiały zebrane w jednym miejscu sprawiają, że nauka w domu staje się łatwiejsza; dostępne są także komponenty na urządzenia mobilne
 • zeszyt ćwiczeń* oraz iChecker, który umożliwia słuchaczom samodzielną ocenę postępów, komponent zawiera nagrania do zeszytu ćwiczeń, testy oraz Study Link do sekcji gramatycznych w podręczniku
 • wiele materiałów dodatkowych specjalnie przygotowanych przez nauczycieli na zajęcia
 • bezpłatne konsultacje z nauczycielem
 • prawo do korzystania z biblioteczki lektur i pomocy dydaktycznych
 • testy kontrolne podczas kursu
 • raport o postępach w nauce (na koniec kursu)
 • certyfikat ukończenia kursu

* 50% zniżki dla Słuchaczy, którzy dokonają zapisu w okresie promocyjnym (szczegóły w dziale Promocje)

Etapy Nauki - Krok po Kroku

Informacja telefoniczna

image