Start O Szkole Biblioteka

Biblioteka

Nasza biblioteka zawiera blisko 200 lektur, które są podzielone na 7 poziomów zaawansowania. Każdy z naszych Słuchaczy, bez względu na poziom znajomości języka, znajdzie wśród nich książkę, którą będzie w stanie przeczytać ze zrozumieniem.

Tematyka lektur jest interesująca i zachęca do sięgania po nie regularnie, a regularne czytanie przyczynia się do zwiększenia zasobu słownictwa oraz rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem.

W naszej bibliotece Słuchacz znajdzie również kompendia przydatne do zrozumienia gramatyki.

Cały czas powiększamy także zbiór materiałów audio-wizualnych. Są one przede wszystkim do dyspozycji lektorów, na potrzeby prowadzonych kursów. Niektóre z nich mogą również zostać wypożyczone Słuchaczom.

Lekturę może wypożyczyć każdy, kto aktualnie uczy się w naszej Szkole.
Biblioteka jest darmowa.

Etapy Nauki - Krok po Kroku